Svenskt stöd till kärnkraftsforskning i Frankrike

Interpellation 2010/11:307 av Persson, Kent (V)

av Persson, Kent (V)

den 6 april

Interpellation

2010/11:307 Svenskt stöd till kärnkraftsforskning i Frankrike

av Kent Persson (V)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Sveriges Radios Ekot rapporterade den 5 april 2011 om ett hemligt avtal som Sverige ingått med Frankrike. Av det framgår att Sverige bidrar med 70 miljoner kronor till fransk kärnkraftsforskning. Enligt inslaget skulle detta ha varit den svenska motprestationen då Frankrike röstade för att ESS-anläggningen skulle hamna i Lund.

Den 20 mars 2011 skrev statsrådet Carlgren och Maud Olofsson i SvD:s Brännpunkt att ”vad som också slås fast är att kärnkraften inte kan räkna med något som helst statligt stöd” syftande på den borgerliga regeringens energipolitik. Uppgifterna från Ekot motsäger alltså detta, inte minst med tanke på att de 70 miljonerna regeringen gett till fransk kärnkraftsforskning är den största Sverige gjort på området sedan 1980-talet.

Med anledning av detta vill jag fråga miljöministern följande:

Avser miljöministern att arbeta för att det befintliga avtalet mellan Sverige och Frankrike bryts, och finns det, enligt miljöministerns kännedom, fler hemliga avtal mellan Sverige och andra stater på kärnkraftsforskningsområdet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-04-06 Anmäld: 2011-04-06 Besvarad: 2011-04-26 Sista svarsdatum: 2011-04-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)