Olika regeringsbesked om åtgärder mot bostadsbristen

Interpellation 2010/11:263 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 7 mars

Interpellation

2010/11:263 Olika regeringsbesked om åtgärder mot bostadsbristen

av Monica Green (S)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Bostadsbristen är påtaglig på många håll i landet. Ungdomar har en svår situation på arbetsmarknaden och erbjuds i stor i utsträckning otrygga och korta anställningar. Allt fler tvingas flytta hem till sina föräldrar igen. Redan i dag bor många i andra hand eller är mambor.

Kostnaderna är ett hinder för många, och det är hyresrätter som efterfrågas av unga.

Bostäder till alla som behöver är ett kommunalt ansvar men staten har ett övergripande ansvar för att få fram fler bostäder i hela landet.

Anders Borg har flera gånger påpekat att det inte går att stimulera bostadsbyggande nu eftersom det kan leda till en överhettad ekonomi, medan Stefan Attefall pläderar för åtgärder för att komma till rätta med bostadsbristen. Dessa olika besked gör att bostadslösa kommer i kläm.

Vad avser statsministern att göra för att regeringen ska ta ett kollektivt ansvar för att unga människor ska få möjlighet till egen bostad?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-03-07 Anmäld: 2011-03-08 Sista svarsdatum: 2011-03-28 Svar fördröjt anmält: 2011-03-28 Besvarad: 2011-03-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (13 anföranden)