Riksrevisionens ledningsstruktur

Framställning 2019/20:RS5

Sammanfattning

Riksdagsstyrelsen beslutade i december 2018 att sammankalla en parlamentarisk kommitté med uppdrag att förutsättningslöst utreda Riksrevisionens ledningsstruktur samt belysa för- och nackdelar med ett antal uppräknade alternativ. Kommittén skulle även lägga fram ett förslag till ledningsstruktur och den författningsreglering som är nödvändig för att genomföra förslaget.

Kommittén överlämnade den 17 juni 2019 betänkandet Riksrevisionens ledningsstruktur (2018/19:URF1), vilket därefter remitterades.

I denna framställning lämnar riksdagsstyrelsen förslag som grundar sig på kommitténs betänkande.

Riksdagsstyrelsen föreslår att riksdagen väljer en enda riksrevisor att vara chef för myndigheten Riksrevisionen och att ansvara inför riksdagen för den granskning av statlig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Framställningen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-11-12 Bordlagd: 2019-11-13 Hänvisad: 2019-11-14 Motionstid slutar: 2019-11-28

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Förslagspunkter (8)