Avgångsvillkor och karens för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören

Framställning 2019/20:RS7

Sammanfattning

Riksdagsstyrelsen beslutade i oktober 2018 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att föreslå bestämmelser om karenstid efter avslutat uppdrag som riksrevisor. Utredarens uppdrag omfattade även att lämna förslag om avgångsvillkor för riksrevisorer, särskilt riksrevisorer som avslutar sitt uppdrag i förtid. Utredaren skulle även utreda rätten till pensionsförmåner för riksrevisorer.

Den 17 juni 2019 lämnade utredningen betänkandet Avgångsvillkor och karens för riksrevisorer (2018/19:URF2), som därefter har varit på remiss.

I denna framställning lämnar riksdagsstyrelsen förslag som grundar sig på utredningens förslag och remissvaren.

Eftersom riksdagsstyrelsen den 6 november 2019 fattade beslut om att föreslå riksdagen att anta riksdagsstyrelsens förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Framställningen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-12-19 Bordlagd: 2019-12-19 Hänvisad: 2019-12-20 Motionstid slutar: 2020-01-17

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.

Förslagspunkter (3)