Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning 2016

Redogörelse 2016/17:RR2

Redogörelse till riksdagen

2016/17:RR2

2016/17:RR2

Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning 2016

Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat Riksbankens årsredovisning för 2016.

Härmed överlämnas revisionsberättelsen över Riksbankens årsredovisning för 2016 i enlighet med tilläggsbestämmelsen 9.17.6 till 9 kap. 17 § riksdagsordningen (se bilaga).

Stockholm den 15 mars 2017

Stefan Lundgren

Tryck: Elanders, Vällingby 2017

Tryck: Elanders, Vällingby 2017

Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2017-03-15 Bordlagd: 2017-03-17 Hänvisad: 2017-03-21 Motionstid slutar: 2017-04-03