OSSE:s svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2020

Redogörelse 2020/21:OSSE1

Redogörelse till riksdagen 2020/21:OSSE1

OSSE:s svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2020

Redogörelsens huvudsakliga innehåll

Den svenska delegationen till OSSE:s parlamentariska församling lämnar härmed sin redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen och den svenska delegationens arbete under 2020.

Stockholm den 9 mars 2021

På delegationens vägnar

Johan Büser

ordförande

Fredrik Svensson

sekreterare

1

2020/21:OSSE1

Innehållsförteckning

1

Hur Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa har vuxit

fram

.................................................................................................................

4

2

Den parlamentariska dimensionen inom Organisationen för

säkerhet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Redogörelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-03-09 Bordlagd: 2021-03-10 Hänvisad: 2021-03-11 Motionstid slutar: 2021-03-25

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.