Nationalmuseums framtid

Skriftlig fråga 2010/11:95 av Högman, Berit (S)

Högman, Berit (S)

den 23 november

Fråga

2010/11:95 Nationalmuseums framtid

av Berit Högman (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Den 14 november publicerade en rad företrädare för konst, kultur och näringsliv en artikel i Dagens Nyheter där de uppmanar regeringen att satsa på en ny byggnad för Nationalmuseum. En byggnad i anslutning till den befintliga som ska ge ökat utrymme för samlingarna, skapa möjlighet att ta emot internationella utställningar och också bereda plats för design och konsthantverk.

Den renovering som nu planeras av den befintliga byggnaden är tyvärr otillräcklig för Nationalmuseum, och underlaget för beslutet om denna renovering har inte tagit hänsyn till behovet av en modern museiinstitution utan har bara tagit fasta på att bevara själva byggnaden, inte att utveckla innehållet i museets verksamhet.

De tankar och idéer som artikelförfattarna för fram har vi socialdemokrater också tidigare framfört. I vår kultur- och mediepolitiska plattform, inför valet 2010, där vi presenterade vårt kulturlyft, en nivåhöjning av kulturbudgeten på en miljard föreslår vi att man bör inleda planeringen av ett nytt Nationalmuseum som också kan möta designområdets behov.

Med anledning av ovanstående är min fråga till kultur- och idrottsministern:

Är kultur- och idrottsministern beredd att ta initiativ till en utredning som har sikte på en ny byggnad intill den befintliga Nationalmuseibyggnaden för att därmed möjliggöra att Nationalmuseet på allvar blir ett museum i världsklass med möjlighet att både visa de egna samlingarna, producera och dessutom ta emot internationella vandringsutställningar, samt också möta designområdets behov?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-23 Anmäld: 2010-11-23 Besvarad: 2010-11-30 Svar anmält: 2010-12-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-30)