Hinderbelysning ett hinder för vindkraftsutbyggnad

Skriftlig fråga 2010/11:679 av Bergstedt, Hannah (S)

Bergstedt, Hannah (S)

den 9 september

Fråga

2010/11:679 Hinderbelysning ett hinder för vindkraftsutbyggnad

av Hannah Bergstedt (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

I Markbygden i Piteå kommun arbetas med uppbyggnaden av en av norra Europas största vindkraftsparker och berör med sin omfattning ett ca 450 kvadratkilometer stort område med potential att etablera upp till 1 101 vindkraftverk.

Arbetet och bemötandet vid etableringen med markfrågor och lokalbefolkningens påverkan har bearbetats i goda samtalsprocesser. Nu riskerar hårda belysningskrav att ställa till problem. Transportstyrelsens regelverk om markering av höga byggnader eller andra föremål riskerar att påverka boendemiljön och därmed inställningen till etableringen av vindkraftsparker.

Regler om belysning av vindkraftverk som är över 150 meter anges ska ha högintensivt vitt blinkande ljus i toppen dygnet runt. När lagstiftningen om hinderbelysning antogs byggdes inte så höga vindkraftverk som lagstiftningen anger, och inte heller vindkraftsparker i den storleksordning som anges i frågan i Sverige. Transportstyrelsen har godkänt ny teknik med transpondersystem, som endast tänder belysningen när inflygande kommer i närheten av objektet, men i en vindkraftspark av storleksordningen som den i Markbygden skulle det fortfarande ge konsekvenser för närmiljön.

Vad avser närings- och energiministern att vidta för åtgärder för att frågan om hinderbelysningen inte ska bli ett hinder för vindkraftsutbyggnaden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-09-09 Besvarad: 2011-09-14 Anmäld: 2011-09-15 Svar anmält: 2011-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-09-14)