Konsekvenser av ändrade krav på energihushållning

Skriftlig fråga 2010/11:647 av Ohlsson, Carina (S)

Ohlsson, Carina (S)

den 11 augusti

Fråga

2010/11:647 Konsekvenser av ändrade krav på energihushållning

av Carina Ohlsson (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Krav baserade på nya och gamla EU-direktiv har lett till förändringar i Boverkets byggregler vad gäller energihushållning i nya byggnader. Ändringarna är planerade att införas i oktober i år.

Ur konsekvensanalysen till förslaget kan man tolka att de sänkta kraven för annan uppvärmning än el innebär att nya byggnader inte längre kommer att värmas med fjärrvärme. De kommer i stället att värmas med värmepumpar (el).

Fjärrvärmen är och har varit en viktig del i klimatomställning av våra bostäder. Det är som att backa in i framtiden att värma nya byggnader med elvärme i stället för med fjärrvärme.

Med anledning av det anförda vill jag därför fråga statsrådet vad hon avser att göra för att fjärrvärmen ska vara ett realistiskt alternativ även i nybyggda hus.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-08-11 Anmäld: 2011-08-25 Svar anmält: 2011-08-25 Besvarad: 2011-08-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-08-25)