Omförhandling av Arlandabaneavtalet

Skriftlig fråga 2010/11:625 av Johansson, Lars (S)

Johansson, Lars (S)

den 23 juni

Fråga

2010/11:625 Omförhandling av Arlandabaneavtalet

av Lars Johansson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Efter Arlandabaneavtalet, som drevs igenom av dåvarande kommunikationsminister Mats Odell 1994, har verksamheten på Arlanda Express byggt på ett räntefritt lån på en miljard kronor från Riksgälden.

Avtalet innebär att den svenska staten, via Banverket, tagit räntekostnaden för lånet vilket inneburit att skattebetalarna tagit mellan 30 och 40 miljoner kronor i räntekostnader. Dessa betalningar är att betrakta som en subvention till verksamheten för Arlanda Express.

Samtidigt har det förekommit uppgifter från Svenska Dagbladet att det australiensiska riskkapitalbolaget Macquarie, som driver Arlanda Express sedan 2004, ägnat sig åt avancerad skatteplanering genom att flytta vinsten till moderbolaget i Luxemburg för att därigenom slippa betala skatt i Sverige.

Regeringen har ett särskilt ansvar att se till att skattebetalarnas pengar används på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt. Det är inte rimligt att svenska skattebetalare ska subventionera verksamhet för utländska riskkapitalbolag som går med vinst genom avancerad skatteplanering och skatteflykt.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet om hon kommer att ta initiativ till att se över avtalet och begära en omförhandling av detta.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-06-23 Anmäld: 2011-06-27 Besvarad: 2011-06-29 Svar anmält: 2011-06-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-29)