Schweiz, Liechtenstein och informationsutbyte

Skriftlig fråga 2010/11:43 av Palm, Veronica (S)

Palm, Veronica (S)

den 8 november

Fråga

2010/11:43 Schweiz, Liechtenstein och informationsutbyte

av Veronica Palm (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Schweiz och det angränsande Liechtenstein är de två stater som fått mest kritik för att de agerat skatteparadis och därmed möjliggjort undanhållande av skatt. USA tvingade under 2009 Schweiz att luckra upp sin stenhårda banksekretess. USA har fått till stånd ett informationsutbyte och i september 2009 lyckades vårt grannland Finland också få ett.

Sedan tidigare finns ett skatteavtal mellan Sverige och Schweiz. Men till skillnad från andra skatteavtal saknas klausulen om informationsutbyte, vilket innebär att Skatteverket inte får någon hjälp från schweiziska skattemyndigheter vid en utredning. Naturligtvis vill Skatteverket att Finansdepartementet ska träffa ett informationsutbytesavtal.

”Förhoppningsvis ligger Finansdepartementets förhandlare på och pressar, men vad jag har förstått är det en lågprioriterad fråga då EU-ordförandeskapet tar mycket resurser”, sade Skatteverkets ansvarige i en artikel i en svensk affärstidning 2009. Han trodde då att ett avtal snart skulle förhandlas fram.

I november 2010, tio månader efter att det svenska ordförandeskapet avslutats, finns inga uppgifter om att Finansdepartementet fått till stånd ett reviderat skatteavtal med Schweiz som ger ett informationsutbyte på den nivå vi har med andra, ”normala” europeiska stater och EU-medlemmar. Vad som händer kring Liechtenstein som de facto snarast är en schweizisk kanton är också höljt i dunkel.

Vilken tidtabell har finansministern för att åstadkomma ett fullständigt informationsutbyte med Schweiz och Liechtenstein?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-11-08 Anmäld: 2010-11-09 Svar anmält: 2010-11-18 Besvarad: 2010-11-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-18)