EU:s gemensamma position angående Kuba

Skriftlig fråga 2010/11:16 av Malm, Fredrik (FP)

Malm, Fredrik (FP)

den 22 oktober

Fråga

2010/11:16 EU:s gemensamma position angående Kuba

av Fredrik Malm (FP)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Den spanska regeringen har klargjort en vilja att EU ska överge ”the common position” från 1996 angående Kuba.

Som argument nämns följande: Frikännandet av politiska samvetsfångar (som nu med sina fruar tvingats i exil), offentligt erkännande av förföljelser och trakasserier av homosexuella, offentligt erkännande av judarnas lidande och Israels rätt att existera samt öppnandet för ökad utländsk investering.

Inga av dessa reformer innebär dock ett seriöst åtagande för en demokratisering.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesministern:

Hur kommer utrikesministern att driva linjen att EU inte ska göra några eftergifter förrän Kuba visar en uppriktig vilja att inleda en demokratisering?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-10-22 Anmäld: 2010-10-26 Besvarad: 2010-11-09 Svar anmält: 2010-11-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-09)