Den svenska smittskyddslagen

Skriftlig fråga 2010/11:126 av Olofsson, Eva (V)

Olofsson, Eva (V)

den 1 december

Fråga

2010/11:126 Den svenska smittskyddslagen

av Eva Olofsson (V)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Svensk hivlagstiftning är exceptionellt repressiv. Den som lever med hiv och har oskyddat sex med en annan person utan att informera om sin hivstatus kan bli dömd till fängelse medan den som inte har kännedom om sin hivstatus inte kan ställas till svars. Översyner av domar visar dessutom att domstolarnas bedömningar i hivrättegångar sker mycket godtyckligt och att rättsosäkerheten är stor för de hivpositiva i Sverige.

Det finns ingenting som visar på att höga straff för hivöverföring skulle minska en spridning av viruset. Rädsla för repressalier kan i stället leda till att flera undviker vården och inte tar reda på sin hivstatus.

För att kunna minska smittan måste vi arbeta mot den stigmatisering som finns av hivsmittade. Människor måste våga testa sig och vara öppna med sin hivstatus. De måste våga ta kontakt med vården för att få det stöd och hjälp de behöver.

Med anledning av detta vill jag fråga socialministern:

Är socialministern beredd att göra en grundlig översyn av smittskyddslagen och rättstillämpningen i brottmål som rör överföring eller risk för överföring av hiv?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-01 Anmäld: 2010-12-01 Besvarad: 2010-12-08 Svar anmält: 2010-12-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-08)