Utfärdande av svenska pass via andra EU-länders representation i utlandet

Skriftlig fråga 2010/11:106 av Hoff, Hans (S)

Hoff, Hans (S)

den 24 november

Fråga

2010/11:106 Utfärdande av svenska pass via andra EU-länders representation i utlandet

av Hans Hoff (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

För framtagandet av de nya svenska och europeiska passen krävs en specialutrustning som registrerar fingeravtryck och fotograferar den sökande med mera. Utrustningen är dyr och omöjliggör för Sverige att exempelvis utrusta konsulaten med dem. Följden blir att svenskar i utlandet som behöver förnya sina pass måste ta sig till en svensk ambassad.

UD har försökt att underlätta situationen för svenskar i USA genom att erbjuda en mobil service som några datum per år erbjuder passtjänster vid generalkonsulatet i New York. Den som lyckas få en tid då slipper med andra ord att bege sig till ambassaden i Washington.

Enligt uppgift har samtliga EU-länder samma säkerhetskrav på sina pass. En möjlighet vore därför att se över möjligheten att inom ramen för EU-samarbetet kunna utfärda svenska pass via andra EU-länders representation – och vice versa.

En svensk i Chicago, USA, skulle då exempelvis kunna besöka det tyska konsulatet i staden och slippa åka till Washington för att få ett nytt pass. Förutom en ökad service för medborgare i utlandet skulle samordningen kunna innebära effektiviseringsvinster för staten.

Min fråga till utrikesministern är därför om han är redo att ta initiativ till att se över möjligheten att utfärda svenska pass via andra EU-länders representation i utlandet.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-24 Anmäld: 2010-11-25 Besvarad: 2010-12-01 Svar anmält: 2010-12-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-01)