Torsdag den 15 oktober 2020

Föredragningslista 2020/21:22

Föredragningslista

2020/21:22

Torsdagen den 15 oktober 2020

Kl.

12.00

 

Interpellationssvar

 

14.00

 

Frågestund

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 24 september

 

 

Avsägelse

 

2

Jonas Sjöstedt (V) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 4 november

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

3

2020/21:53 av Roger Hedlund (SD)
Ett tryggare tomträttssystem

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

4

2020/21:FPM6 Tillfällig förordning för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet COM(2020) 568

TU

 

Anmälan om återkallelse av proposition

 

 

 

Skrivelse

 

5

2020/21:40 Återkallelse av proposition 2020/21:12 Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

6

2020/21:32 Svenskt deltagande i Förenta Nationernas stabiliseringsinsats i Mali

UU

7

2020/21:34 Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet

CU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

8

2020/21:22 av Louise Meijer (M)
Gängkriminaliteten

 

 

Socialminister Lena Hallengren (S)

 

9

2020/21:29 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Vård i livets slutskede

 

 

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

10

2020/21:30 av Jonas Andersson i Linköping (SD)
Myndigheters samverkan med islamistkopplade organisationer

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

11

Frågor besvaras av:
Statsrådet Mikael Damberg (S)
Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Statsrådet Anna Hallberg (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.