Tisdag den 15 september 2020

Föredragningslista 2020/21:7

Föredragningslista

2020/21:7

Tisdagen den 15 september 2020

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Anmälan om vice ordförande i utskott

1

Teres Lindberg (S) som tredje vice ordförande i trafikutskottet fr.o.m. den 10 september

Meddelande om statsministerns frågestund

2

Torsdagen den 17 september kl. 14.00

Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte

3

Tisdagen den 29 september kl. 13.00

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

4

2020/21:1 Torsdagen den 10 september

SkU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

5

2019/20:462 av Lars Beckman (M)
Åtgärder för att minska gifterna i Östersjöns fisk

6

2019/20:465 av Jessica Rosencrantz (M)
Preems utbyggnad i Lysekil


Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Anders Ygeman (S)

7

2019/20:468 av Maria Stockhaus (M)
Reduktionsplikt

8

2019/20:471 av Lars Hjälmered (M)
Tredje elförbindelse till Gotland

9

2019/20:472 av Jens Holm (V)
Laddning av elbilar

Utrikesminister Ann Linde (S)

10

2019/20:448 av Håkan Svenneling (V)
Stöd till en demokratisk utveckling i Belarus

Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

11

2019/20:461 av Momodou Malcolm Jallow (V)
Rasism och afrofobi i Sverige

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

12

2019/20:467 av Mats Green (M)
Januariöverenskommelsens del om a-kassan

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.