Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av regelverket för rymdverksamhet (U 2020:03)

Kommittédirektiv 2020:96

Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av regelverket för rymdverksamhet (U 2020:03)

Beslut vid regeringssammanträde den 17 september 2020

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 2 april 2020 kommittédirektiv om översyn av regelverket för rymdverksamhet (dir. 2020:34). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 1 juni 2021.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den

17 september 2021.

(Utbildningsdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.