Granskning av Transportstyrelsens upphandling av it-drift

Departementsserien 2018:6

Sammanfattning

Regeringen beslutade den 3 augusti 2017 att en utredare ska granska den upphandling av
it-drift
som gjordes av Transportstyrelsen under 2014 och 2015. Denna rapport utgör resultatet av granskningen.

Granskningen har funnit brister i Transportstyrelsens hantering av hemliga uppgifter och andra skyddsvärda uppgifter, bl.a. känsliga personuppgifter. Vi drar slutsatsen att den helt grundläggande orsaken till varför Transportstyrelsens upphandling och outsourcing kom att dras med dessa brister var att man i allt för hög grad saknade relevant kunskap om vilken information myndigheten hade och saknade kännedom om hur denna information ska hanteras. Skälen till detta är flera.

Ett första är att arbetet med informationssäkerhet vid myndigheten var eftersatt under lång
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Departementsserien

Departementsserien, Ds, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen. Serien innehåller utredningar som regeringens departement har gjort.