ds 2003 45

Departementsserien 2003:45

ds 2003 45

Innehåll

1

Sammanfattning .......................................................

9

2

Promemorians lagförslag ..........................................

11

2.1

Förslag till lag om ändring i brottsbalken ..........................

11

3

Inledning och bakgrund ...........................................

15

3.1

Fenomenet människohandel ...............................................

15

3.2

Situationen i Sverige.............................................................

19

3.3

Något om de åtgärder som vidtagits i Sverige....................

21

3.4Något om Sveriges internationella arbete mot

människohandel ...................................................................

24

4

FN-protokollet
mot
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Departementsserien

Departementsserien, Ds, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen. Serien innehåller utredningar som regeringens departement har gjort.