ds 2003 40

Departementsserien 2003:40

Innehållsförteckning

1

Promemorians huvudsakliga innehåll...........................

7

2

Författningsförslag ....................................................

9

2.1

Förslag till lag om sjöfartsskydd ...........................................

9

2.2Förslag till lag om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär

övervakning ..........................................................................

32

2.3 Förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100).....

34

2.4Förslag till lag om ändring i ordningslagen

(1993:1617)...........................................................................

35

2.5Förslag till förordning om ändring i förordningen

(1995:589) med instruktion för Sjöfartsverket
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Departementsserien

Departementsserien, Ds, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen. Serien innehåller utredningar som regeringens departement har gjort.