ds 1998 34

Departementsserien 1998:34

ds 1998 34

1998:34

1

Innehåll

Förord

.....................................................................................................

9

Asien
- ................................................................................vad
är det?

11

1 ......................................................

"De fjärran ländernas närhet"

11

2 .................................................................

Asiens "asienisering"?

14

3 ..................................................................

Kris och institutioner

20

4 .......................................

De regionala gapen och kunskapsgapen

24

5 .........................................................

Säkerhetspolitisk osäkerhet

29

6 .......................................................................

Asiatisk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Departementsserien

Departementsserien, Ds, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen. Serien innehåller utredningar som regeringens departement har gjort.