GAC, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4EE01D


EU-nämnden

Möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor

21 mars 2023

Preliminär dagordning

Kommenterad dagordning

Godkännande av dagordningen

(ev.) Godkännande av A-punkter

a) Icke lagstiftande verksamhet

b) Lagstiftning

Icke lagstiftande verksamhet

Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 23–24 mars 2023:

slutsatser

- Diskussion

Förbindelserna EU–Förenade kungariket

Rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på EU:s vägnar i

den gemensamma rådgivande arbetsgrupp som inrättats genom

utträdesavtalet mellan EU och Förenade kungariket avseende

ändringen av dess arbetsordning

- Antagande

Rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på EU:s vägnar i

den gemensamma kommittén EU–Förenade kungariket som

inrättats inom ramen för utträdesavtalet om ett beslut som ska

antas samt om rekommendationer och gemensamma och

ensidiga uttalanden som ska utfärdas

- Antagande

Den europeiska planeringsterminen

Sammanfattande rapport om rådets bidrag till den europeiska planeringsterminen 2023

- Diskussion

Uppdaterad färdplan för den europeiska planeringsterminen 2023
- Föredragning från ordförandeskapet
Bakgrundsunderlag

Utkast till 2023 års rekommendation om den ekonomiska

politiken för euroområdet

- Föredragning från ordförandeskapet

Den årliga rättstatsdialogen: landsspecifik diskussion

- Diskussion
Bakgrundsunderlag

Övriga frågor