Dagordning för rådet utrikes frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3E707F

  1. Godkännande av dagordningen

    Icke lagstiftande verksamhet
  2. Godkännande av A-punktslistan
  3. Iran
  4. Tunisien
  5. Fredsprocessen i Mellanöstern
  6. EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati
  7. Övriga frågor