Dagordning för rådet ekonomiska och finansiella frågor

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2019/20:4D22F9

 1. Godkännande av dagordningen
 2. (ev.) Godkännande av A-punkter
  a) Icke lagstiftande verksamhet
  b) Lagstiftning

  Lagstiftningsöverläggningar

 3. Övriga frågor
  Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  - Information från ordförandeskapet

  Icke lagstiftande verksamhet

 4. Den europeiska planeringsterminen 2020
  a) Slutsatser om den årliga strategin för hållbar tillväxt 2020
  - Antagande
  b) Slutsatser om rapporten om förvarningsmekanismen 2020
  - Antagande
  c) Rekommendation om den ekonomiska politiken i euroområdet
  - Godkännande
 5. Bedömning av den ekonomiska styrningen - meddelande från kommissionen
  - Föredragning av kommissionen
 6. Förberedelser inför G20-mötena i februari (20-23 februari 2020)
  EU:s mandat vid G20
  - Godkännande


                                                            
  forts.  7. Slutsatser om den reviderade EU-förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet
  - Antagande
 8. Rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av budgeten för 2018
  - Antagande
 9. Slutsatser om budgetriktlinjerna för 2021
  - Antagande
 10. Övriga frågor