Hälso- och sjukvårdsfrågor och tandvårdsfrågor

Betänkande 2010/11:SoU9

Sammanfattning

I betänkandet behandlas ca 190 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden, främst med hänvisning till pågående arbete på olika områden.

I betänkandet finns 28 reservationer och 2 särskilda yttranden.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Allmänna utgångspunkter m.m. för hälso- och sjukvården

Riksdagen avslår motionerna

2010/11:Ju403 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 18,

2010/11:So204 av Anders Andersson (KD) yrkande 2,

2010/11:So244 av Lars-Axel Nordell och Emma Henriksson (båda KD),

2010/11:So265 av Gustav Nilsson (M),

2010/11:So315 av Fredrik Schulte (M),

2010/11:So372 av Hans Olsson m.fl. (S),

2010/11:So394 av Désirée Pethrus (KD),

2010/11:So406 av Lars-Axel Nordell (KD),

2010/11:So439
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-01-25 Justering: 2011-03-17 Trycklov till Gotab och webb: 2011-03-24 Trycklov: 2011-03-24 Bordläggning 1: 2011-04-01 Bordläggning 2: 2011-04-05 Behandling: 2011-04-06 Avgörande: 2011-04-07 Beslut: 2011-04-07

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (0 anföranden)