Tryck- och yttrandefrihet

Betänkande 2010/11:KU22

Sammanfattning

I detta betänkande behandlas 21 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010 som rör tryck- och yttrandefrihet. Motionerna handlar om meddelarskydd, offentlighetsprincipen, hets mot folkgrupp, rätt att välja tv-utbud, tv-reklam för alkohol, exponering av barn i medier och hot mot yttrandefriheten genom bokbål.

Utskottet avstyrker samtliga motioner. Betänkandet innehåller fyra reservationer (S, V, MP).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Information om meddelarskydd

Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K251 yrkande 2 och 2010/11:K277 yrkande 2.

Reservation 1 (V)

2.

Meddelarskydd i offentligfinansierad privat verksamhet

Riksdagen avslår motionerna 2010/11:K211, 2010/11:K247, 2010/11:K251 yrkande 1, 2010/11:K277 yrkande 1, 2010/11:K304,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Under beredning: 2011-03-29 Justering: 2011-04-14 Trycklov till Gotab och webb: 2011-04-15 Trycklov: 2011-04-15 Bordläggning 1: 2011-04-21 Bordläggning 2: 2011-04-26 Behandling: 2011-04-27 Avgörande: 2011-04-28 Beslut: 2011-04-28

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (24 anföranden)