Förordning (2007:1078) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten

t.o.m. SFS 2017:552
SFS nr: 2007:1078
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2007-11-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:552
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Rättshjälpsmyndigheten har till uppgift att handlägga vissa ärenden om rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) samt vissa ärenden om betalning till eller utbetalning från staten.

Ledning

2 §   Rättshjälpsmyndigheten leds av en myndighetschef.
Myndighetschef är lagmannen i Sundsvalls tingsrätt.

Ledningens ansvar

3 §   Myndighetschefen är skyldig att vid Rättshjälpsmyndigheten genomföra den interna styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar för enligt förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket.

Delegering

4 §   Chefen för Rättshjälpsmyndigheten får, utöver vad som följer av 5 § myndighetsförordningen (2007:515), uppdra åt någon som är anställd vid en allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol eller en hyresnämnd att avgöra administrativa ärenden. Förordning (2017:552).

Undantag från myndighetsförordningen

5 §   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Rättshjälpsmyndigheten:

4 § 4 om intern styrning och kontroll,
4 § 5 om ärenden som ska avgöras av myndighetens ledning, när det gäller beslut som avses i 1 § denna förordning, och

21 § om myndighetens beslut, när det gäller andra beslut än administrativa beslut.