Protokoll utskottssammanträde 2013/14:4

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:4

 

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4

 

DATUM

2013-10-17

TID

09:30–11:45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Inför utrikesrådet (FAC) och
allmänna rådet (GAC)

 

Kabinettssekreterare Frank Belfrage, utrikesrådet Torbjörn Sohlström, politiskt sakkunnige Emilie af Jochnick, departementsrådet Andrés Jato och kanslirådet Cecilia Tamm, samtliga Utrikesdepartementet, lämnade information inför utrikesrådet (FAC) och allmänna rådet (GAC).

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 2

UD:s ekonomi och utrikesförvaltningen

 

Kabinettssekreterare Frank Belfrage, statssekreterare Tanja Rasmusson, planeringschef Tove Fribergh, expeditionschef Fredrik Jörgensen, Politiskt sakkunnige Märta Sundbäck och kanslirådet Katarina Rangnitt, samtliga Utrikesdepartementet, lämnade information om UD:s budget och utrikesförvaltningen.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

Utskottet begärde, enligt riksdagsordningen 4 kap 11§, skriftlig information senast onsdagen den 30 oktober om dels regeringens genomförande av strategin för det multilaterala biståndet (jfr. bet. 2005/06:UU2, s. 86-88) inklusive utbetalningar av multilateralt bistånd, dels specificeringar utifrån OECD/DAC:s kriterier av avräkningarna gentemot biståndsramen (bl.a. vad gäller förvaltningskostnader), dels finansieringen från statsbudgeten av Institute for Security and Development Policy (ISDP).

 

§ 3

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2013/14:3.

 

§ 4

Utrikesförvaltningen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2013/14:1 och motioner.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

Ärendet bordlades.

 

 

§ 5

 

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 09:30.

 

 

Vid protokollet

 

 

Hannah Wennberg

 

 

Justeras den 24 oktober 2013

 

 

Urban Ahlin


 



UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:4

 

§1

§ 2

§ 3-5

 

 

 

 

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Kronlid (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

O

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amir Adan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Husmark Pehrsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.