Glesbygdsverket och fastighetsskatten

Motion 2001/02:N223 av Gunnar Axén m.fl. (m)

av Gunnar Axén m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen beslutar att lägga ned Glesbygdsverket.

  2. Riksdagen beslutar att avskaffa fastighetsskatten.1

1Yrkande 2 hänvisat till SkU.

Motivering

I rapporten Planering för åretruntboende i kust och skärgård står det att Glesbygdsverket är en statlig myndighet som har regeringens uppdrag att verka för goda levnadsförhållanden och utvecklingsmöjligheter för gles- och landsbygdsbefolkningen. Mot den bakgrunden ter det sig märkligt att Glesbygdsverket i sin rapport inte med ett ord nämner fastighetsskatten, trots att det i rapporten konstateras att det finns också allt fler exempel som visar att kust- och skärgårdsbor inte längre har råd att ta över och förvalta kust- och skärgårdsfastigheter.

Glesbygdsverkets chef Pia Enochsson bor på Odengatan i centrala Stockholm, trots att verket ligger i Östersund. Normalt sett är valet av bostadsort inget vi lägger oss i, men eftersom Enochsson nu har lämnat rapporten Planering för åretruntboende i kust och skärgård till regeringen med förslag om att tvinga folk att bo i glesbygd (s.k. boplikt) kan man ju undra varför hon inte bor i Östersund där Glesbygdsverket ligger.

De som säljer sina hus i skärgården gör det kanske frivilligt om inte fastighetsskatten tvingar dem att sälja. De som säljer gör det alltså för att de vill eller för att staten tvingar dem. Om den som äger ett visst hus måste befinna sig i husarrest i just det huset blir det säkert färre som vill köpa, och priset sjunker. Hela prisnivån i ett sådant samhälle sjunker då. Frågan är om de som bor kvar blir glada att se sina husvärden sjunka kraftigt. Lånen på husen kan då bli för stora, och det leder i så fall till att än fler tvingas sälja sina hus. För dem som trots allt, ofta av ekonomiska skäl, säljer skall de alltså efter att ha betalat en hög fastighetsskatt varje år dessutom få mindre betalt för sitt hus när de säljer det.

Det finns fler frågor man undrar över. Hur länge skall man få ha semester för att få bo kvar i sitt skärgårdshus för Glesbygdsverket? De som redan har ett sommarhus i skärgården, skall de få flyttplikt alternativt husarrest de också?

Vill man att fler med låga inkomster skall kunna bo kvar måste fastighetsskatten avskaffas. Glesbygdsverket borde förorda att fler vanliga löntagare och företagare skall ha råd med ett fritidshus, och då är det sänkt fastighetsskatt och förbättrade möjligheter att bygga nära vatten som är lösningen tillsammans med sänkt skatt generellt så att det går att hederligt spara ihop till insatsen för ett fritidshus. Bäst av allt vore emellertid om Glesbygdsverket inte gjorde något alls, eftersom deras slutsatser alltid tycks skada dem de säger sig företräda.

Stockholm den 26 september 2001

Gunnar Axén (m)

Nils Fredrik Aurelius (m)

Jan Backman (m)

Roy Hansson (m)

Anna Kinberg (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (2)