Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna

Finansutskottets bet 2019/20:FiU27

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 20 februari 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-02-20
Justering: 2020-03-03
Trycklov: 2020-03-04
bet 2019/20:FiU27

Alla beredningar i utskottet

2020-02-20, 2020-02-06
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer