Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet

Socialförsäkringsutskottets bet 2013/14:SfU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2013

Beslut

Pengar till socialförsäkringsområdet (SfU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om cirka 217 miljarder kronor till socialförsäkringsområdet för 2014.

I området ingår följande utgiftsområden:

  • ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning - cirka 96,5 miljarder kronor
  • ekonomisk trygghet vid ålderdom - cirka 39 miljarder kronor
  • ekonomisk trygghet för familjer och barn - cirka 81,6 miljarder kronor.

Riksdagen sa också ja till förslag som innebär bland annat att ett fribelopp införs vid beräkningen av bostadstillägg för pensionärer. En ålderspensionär som har bostadstillägg kan tjäna upp till 24 000 kronor per år utan att bostadstillägget minskas. Vidare höjs det särskilda bidraget för barnfamiljer i bostadsbidraget. Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2014.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

138 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-11-14
Justering: 2013-11-28
Betänkande publicerat: 2013-12-02
Trycklov: 2013-12-02
Reservationer 49
bet 2013/14:SfU1

Pengar till socialförsäkringsområdet (SfU1)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om cirka 217 miljarder kronor till socialförsäkringsområdet för 2014.

I området ingår följande utgiftsområden:

  • ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning - cirka 96,5 miljarder kronor
  • ekonomisk trygghet vid ålderdom - cirka 39 miljarder kronor
  • ekonomisk trygghet för familjer och barn - cirka 81,6 miljarder kronor.

Socialförsäkringsutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till förslag som innebär bland annat att ett fribelopp införs vid beräkningen av bostadstillägg för pensionärer. En ålderspensionär som har bostadstillägg kan tjäna upp till 24 000 kronor per år utan att bostadstillägget minskas. Vidare höjs det särskilda bidraget för barnfamiljer i bostadsbidraget. Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2014.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-06
4

Beslut

Beslut: 2013-12-10
41 förslagspunkter, 25 acklamationer, 16 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 december 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna principer för socialförsäkringarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf203 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 13,
2013/14:Sf249 av Matilda Ernkrans m.fl. (S),
2013/14:Sf379 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 1 och 2 samt
2013/14:Sf388 av Annika Lillemets m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)

2. Arbete i annat land

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf239 av Jan Lindholm (MP) och
2013/14:Sf273 av Sven-Erik Bucht (S).

Reservation 3 (MP)

3. Anslag för 2014 inom utgiftsområde 10

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndiganden
1. Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 190 000 000 kronor 2015 och 2016.
2. Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 60 000 000 kronor för att tillgodose Försäkringskassans behov av likviditet i hanteringen av fakturor för vård i andra länder.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 10 punkterna 1 och 2.

b) Anslag
Riksdagen anvisar för anslagen 2014 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 10 punkt 3 och avslår motionerna
2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 19,
2013/14:Sf202 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1, 7-9, 13 och 14,
2013/14:Sf203 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 2,
2013/14:Sf214 av Ingemar Nilsson (S) i denna del,
2013/14:Sf219 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 4,
2013/14:Sf293 av Kerstin Haglö m.fl. (S),
2013/14:Sf298 av Kerstin Haglö m.fl. (S),
2013/14:Sf300 av Olle Thorell m.fl. (S),
2013/14:Sf306 av Carin Runeson m.fl. (S),
2013/14:Sf318 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
2013/14:Sf343 av David Lång m.fl. (SD),
2013/14:Sf350 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 1,
2013/14:Sf379 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 3, 4, 7, 9, 13, 17, 18, 20 och 25,
2013/14:Sf383 av David Lång (SD) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Ub430 av Jabar Amin m.fl. (MP) yrkande 3,
2013/14:N223 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 2,
2013/14:N423 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 1 och
2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 35.

4. Sjukpenninggrundande inkomst m.m. för företagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Fi206 av Gunvor G Ericson och Jonas Eriksson (båda MP) yrkande 2,
2013/14:Sf203 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkandena 1, 3-5 och 7,
2013/14:Sf214 av Ingemar Nilsson (S),
2013/14:Sf274 av Annika Qarlsson (C),
2013/14:Sf275 av Annika Qarlsson (C),
2013/14:Sf276 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S),
2013/14:Sf281 av Anders Åkesson (C),
2013/14:Sf284 av Karin Nilsson och Helena Lindahl (båda C),
2013/14:Sf338 av Mats Odell (KD),
2013/14:Sf380 av Anti Avsan (M),
2013/14:N223 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 4 och
2013/14:N423 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 4 (MP)
Reservation 5 (V)

5. Övrigt om sjukpenninggrundande inkomst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf203 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 11 och
2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 6 (MP)

6. Rehabiliteringskedjan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf202 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2, 4 och 6,
2013/14:Sf219 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 1 och 3,
2013/14:Sf294 av Suzanne Svensson m.fl. (S),
2013/14:Sf355 av Meeri Wasberg (S),
2013/14:Sf379 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 5 och 19 samt
2013/14:So624 av Hillevi Larsson m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 7 (S)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M101006
MP00241
FP20004
C21002
SD17003
V00190
KD17002
Totalt1761004330

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Karensdag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf202 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10,
2013/14:Sf209 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP),
2013/14:Sf234 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S),
2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 2,
2013/14:Sf272 av Sven-Erik Bucht och Maria Stenberg (båda S) och
2013/14:Sf301 av Suzanne Svensson m.fl. (S).

Reservation 9 (MP, V)

8. Studerande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf226 av Anna Steele (FP),
2013/14:Sf259 av Stefan Svanström (KD),
2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 4,
2013/14:Sf271 av Adnan Dibrani (S),
2013/14:Sf377 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 11 och
2013/14:Ub572 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 21.

Reservation 10 (S)
Reservation 11 (MP)

9. Rehabilitering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf213 av Kristina Nilsson och Eva Sonidsson (båda S) yrkande 2,
2013/14:Sf219 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 2, 5 och 6,
2013/14:Sf233 av Irene Oskarsson (KD),
2013/14:Sf244 av Kerstin Nilsson (S),
2013/14:Sf287 av Johan Löfstrand och Anna-Lena Sörenson (båda S),
2013/14:Sf303 av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson (båda S),
2013/14:Sf370 av Anders Andersson (KD),
2013/14:Sf379 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 8 och 11 samt
2013/14:So618 av Hannah Bergstedt och Karin Åström (båda S) yrkande 2.

Reservation 12 (S)
Reservation 13 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M101006
MP02401
FP20004
C21002
SD17003
V00190
KD17002
Totalt1761241930

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Rehabiliteringsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf219 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 8,
2013/14:Sf350 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 3 och
2013/14:Sf379 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 10.

Reservation 14 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M100007
MP02401
FP20004
C21002
SD17003
V01900
KD17002
Totalt175143031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Förrehabilitering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sf379 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 15.

Reservation 15 (S, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M101006
MP02401
FP19005
C21002
SD17003
V01900
KD17002
Totalt175143031

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


12. Kvinnors ohälsa m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sf379 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 12.

Reservation 16 (S)

13. Individanpassning av ersättningsnivån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf202 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3,
2013/14:Sf207 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP),
2013/14:Sf212 av Helene Petersson i Stockaryd (S),
2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 3,
2013/14:Sf315 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) i denna del,
2013/14:Sf375 av Ann-Christin Ahlberg (S) och
2013/14:So616 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 21.

Reservation 17 (MP, V)

14. Övrigt om sjukförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf254 av Solveig Zander (C),
2013/14:Sf258 av Annika Eclund (KD) och
2013/14:So348 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) yrkande 16.

Reservation 18 (MP)

15. Politiska och ideella uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sf202 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11.

Reservation 19 (V)

16. Aktivitets- och sjukersättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf202 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 12,
2013/14:Sf224 av Margareta Larsson (SD),
2013/14:Sf237 av Billy Gustafsson (S),
2013/14:Sf315 av Maria Lundqvist-Brömster (FP) i denna del och
2013/14:Sf350 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 20 (MP)
Reservation 21 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M101006
MP00241
FP20004
C21002
SD17003
V01900
KD17002
Totalt276192430

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Handikappersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sf247 av Catharina Bråkenhielm (S).

18. Arbetsskadeförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf208 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Sf245 av Hannah Bergstedt och Leif Pettersson (båda S),
2013/14:Sf305 av Carin Runeson m.fl. (S),
2013/14:Sf353 av Jennie Nilsson m.fl. (S) och
2013/14:Sf379 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 21.

Reservation 22 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M101006
MP21301
FP20004
C21002
SD17003
V01900
KD17002
Totalt197122030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


19. Finansiell samordning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf330 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Shadiye Heydari (båda S),
2013/14:Sf351 av Krister Örnfjäder m.fl. (S) och
2013/14:Sf379 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 14.

Reservation 23 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M100007
MP23002
FP20004
C21002
SD17003
V19000
KD17002
Totalt217100032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


20. Försäkringskassan och jämställt uttag av föräldrapenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf210 av Gunvor G Ericson och Maria Ferm (båda MP) yrkande 2,
2013/14:Sf250 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 2 och
2013/14:Sf360 av Abir Al-Sahlani (C) yrkande 4.

Reservation 24 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M101006
MP02401
FP20004
C21002
SD17003
V01900
KD17002
Totalt27643030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


21. Övrigt om Försäkringskassan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 16,
2013/14:Sf202 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,
2013/14:Sf215 av Eva Sonidsson och Kristina Nilsson (båda S),
2013/14:Sf238 av Billy Gustafsson (S),
2013/14:Sf321 av Lars Beckman (M) och
2013/14:Sf379 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 23 och 24.

Reservation 25 (S)
Reservation 26 (V)

22. Anslag för 2014 inom utgiftsområde 11

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Lagförslag
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 11 punkt 1 och avslår motion
2013/14:Sf317 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2.

b) Bemyndigande
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2014 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 8 000 000 000 kronor för att tillgodose Pensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 11 punkt 2.

c) Anslag
Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 11 punkt 3 och avslår motionerna
2013/14:Sf317 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,
2013/14:Sf344 av David Lång m.fl. (SD) och
2013/14:A405 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 13.

23. Bostadstillägg till pensionärer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf206 av Hans Hoff (S),
2013/14:Sf216 av Helén Pettersson i Umeå (S),
2013/14:Sf241 av Gustav Nilsson (M),
2013/14:Sf299 av Adnan Dibrani m.fl. (S) och
2013/14:Sf378 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 27 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M100007
MP23101
FP20004
C21002
SD17003
V00190
KD17002
Totalt1981011931

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


24. Pensionssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 14 och 15,
2013/14:Sf269 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 3,
2013/14:Sf332 av Gunnar Sandberg m.fl. (S) och
2013/14:Sf378 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 1-3.

Reservation 28 (S)
Reservation 29 (MP)
Reservation 30 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010012
M101006
MP02401
FP20004
C21002
SD17003
V00190
KD17002
Totalt1762411930

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


25. Premiepension

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf201 av Anders Andersson (KD) yrkande 8,
2013/14:Sf269 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Sf290 av Hans Backman m.fl. (FP) och
2013/14:Sf347 av Johnny Skalin (SD).

Reservation 31 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 31 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M101006
MP24001
FP20004
C21002
SD17003
V01900
KD17002
Totalt30019030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


26. Anslag för 2014 inom utgiftsområde 12

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Lagförslag
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
b) Anslag
Riksdagen anvisar för 2014 anlsagen inom utgiftsområde 12 Ekonomsik trygghet för famiiljer och baren enligt utskottet förlsag i bilaga 3.

a) Lagförslag
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 12 punkt 1.

b) Anslag
Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 12 punkt 2 och avslår motionerna
2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 2,
2013/14:Sf250 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 4, 5 och 7,
2013/14:Sf261 av David Lång (SD),
2013/14:Sf262 av David Lång (SD),
2013/14:Sf263 av David Lång (SD),
2013/14:Sf266 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Sf316 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
2013/14:Sf341 av David Lång och Per Ramhorn (båda SD),
2013/14:Sf345 av David Lång m.fl. (SD),
2013/14:Sf354 av Hillevi Larsson m.fl. (S),
2013/14:Sf377 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 2, 6, 9 och 13,
2013/14:Sf382 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkandena 3 och 4 samt
2013/14:A405 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 9 och 12.

27. Mål för familjepolitiken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf377 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 1,
2013/14:Sf382 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 1 och
2013/14:So398 av Emma Henriksson och Stefan Svanström (båda KD) yrkande 1.

Reservation 32 (S)
Reservation 33 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 33 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S009913
M101006
MP02401
FP20004
C21002
SD17003
V10180
KD16003
Totalt1762411732

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


28. Ekonomisk utsatthet bland barnfamiljerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf231 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 1,
2013/14:Sf279 av Roza Güclü Hedin och Peter Hultqvist (båda S),
2013/14:Sf363 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S),
2013/14:Sf364 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S),
2013/14:Sf365 av Monica Green m.fl. (S),
2013/14:So493 av Jennie Nilsson (S) yrkande 1 och
2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 58.

Reservation 34 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 34 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S199012
M101006
MP02401
FP20004
C21002
SD17003
V01900
KD17002
Totalt177142030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


29. Bidrag till ekonomiskt utsatta barnfamiljer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sf231 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 35 (V)

30. Tredelad föräldrapenning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf3 av Magnus Ehrencrona och Gunvor G Ericson (båda MP) yrkande 3,
2013/14:Sf201 av Anders Andersson (KD) yrkande 4,
2013/14:Sf203 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 8,
2013/14:Sf246 av Louise Malmström och Billy Gustafsson (båda S),
2013/14:Sf250 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 1,
2013/14:Sf278 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (båda S),
2013/14:Sf310 av Patrick Reslow (M),
2013/14:Sf335 av Kerstin Lundgren (C) i denna del,
2013/14:Sf340 av David Lång och Per Ramhorn (båda SD),
2013/14:Sf360 av Abir Al-Sahlani (C) yrkande 1,
2013/14:Sf372 av Åsa Lindestam m.fl. (S),
2013/14:Sf373 av Isabella Jernbeck (M),
2013/14:Sf377 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 4,
2013/14:Sf382 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 2,
2013/14:So301 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 5 och
2013/14:A405 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 36 (S, MP)
Reservation 37 (SD)
Reservation 38 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 36 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M101006
MP02401
FP20004
C21002
SD00173
V00190
KD17002
Totalt1591243630

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


31. Jämställdhetsbonus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf210 av Gunvor G Ericson och Maria Ferm (båda MP) yrkande 1,
2013/14:Sf280 av Rickard Nordin (C) och
2013/14:Sf360 av Abir Al-Sahlani (C) yrkande 2.

Reservation 39 (MP)

32. Samtidigt uttag av föräldrapenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf260 av David Lång och Julia Kronlid (båda SD),
2013/14:Sf360 av Abir Al-Sahlani (C) yrkande 6 och
2013/14:So301 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 40 (MP)
Reservation 41 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 41 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M101006
MP00241
FP20004
C21002
SD01604
V19000
KD17002
Totalt278162431

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


33. Föräldrapenningfrågor i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf201 av Anders Andersson (KD) yrkandena 1, 2 och 5,
2013/14:Sf227 av Yvonne Andersson (KD),
2013/14:Sf302 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (båda S) och
2013/14:Sf309 av Rickard Nordin (C).

34. Graviditetspenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf201 av Anders Andersson (KD) yrkande 7,
2013/14:Sf277 av Carina Adolfsson Elgestam (S) och
2013/14:Sf377 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 5.

Reservation 42 (S)

35. Tillfällig föräldrapenning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf221 av Irene Oskarsson (KD),
2013/14:Sf285 av Ann-Britt Åsebol (M),
2013/14:Sf291 av Hans Backman m.fl. (FP),
2013/14:Sf322 av Lars Beckman (M),
2013/14:Sf335 av Kerstin Lundgren (C) i denna del,
2013/14:Sf360 av Abir Al-Sahlani (C) yrkandena 3 och 5 samt
2013/14:Sf377 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 7.

Reservation 43 (S)

36. Frågor om föräldraförsäkringen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C379 av Patrick Reslow (M) yrkande 2,
2013/14:C420 av Meeri Wasberg och Marie Nordén (båda S) yrkande 2,
2013/14:Sf379 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 22 och
2013/14:N328 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 7.

Reservation 44 (S)

37. Underhållsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf205 av Jan Ertsborn (FP) och
2013/14:Sf266 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkandena 3 och 4.

Reservation 45 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 45 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M101006
MP24001
FP20004
C21002
SD17003
V01900
KD17002
Totalt30019030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


38. Adoptionsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf292 av Emma Carlsson Löfdahl (FP) och
2013/14:Sf311 av Mikael Oscarsson och Roland Utbult (båda KD).

39. Vårdbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sf377 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 12.

Reservation 46 (S)

40. Bostadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:C389 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 5,
2013/14:Sf217 av Markus Wiechel (SD),
2013/14:Sf235 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S),
2013/14:Sf248 av Catharina Bråkenhielm (S),
2013/14:Sf267 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V),
2013/14:Sf286 av Johan Löfstrand och Louise Malmström (båda S) och
2013/14:Sf377 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 10.

Reservation 47 (S)
Reservation 48 (V)

41. Vårdnadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf250 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 6,
2013/14:Sf297 av Mikael Oscarsson (KD),
2013/14:Sf308 av Anna Wallén (S),
2013/14:Sf377 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 8 och
2013/14:A262 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, MP) yrkande 4.

Reservation 49 (S, MP, V)