Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Skatteutskottets bet 2005/06:SkU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2006

Beslut

Uppskov med behandlingen av vissa förslag (SkU36)

Riksdagen godkände att skatteutskottets behandling av regeringens förslag om slopad och sänkt koldioxidskatt i de anläggningar som omfattas av handeln med utsläppsrätter får skjutas upp till riksmötet 2006/07.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till utskottets förslag.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-05-09
Justering: 2006-05-16
Betänkande publicerat: 2006-05-24
Trycklov: 2006-05-23
bet 2005/06:SkU36

Uppskov med behandlingen av vissa förslag (SkU36)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner att behandlingen av regeringens förslag om slopad och sänkt koldioxidskatt i de anläggningar som omfattas av handeln med utsläppsrätter får skjutas upp till riksmötet 2006/07.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-02
4

Beslut

Beslut: 2006-06-02
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppskov till nästa riksmöte med behandlingen av vissa frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen medger att behandlingen av proposition 2005/06:1 Finansplan m.m. punkt 40 delvis och de övriga ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte får uppskjutas till 2006/07 års riksmöte.