Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning - genomförande av ICT-direktivet

Socialförsäkringsutskottets bet 2017/18:SfU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 februari 2018

Beslut

Kombinerade uppehålls- och arbetstillstånd för förflyttning av personal införs (SfU10)

Det införs kombinerade uppehålls- och arbetstillstånd för chefer, specialister och praktikanter som förflyttas till ett nytt land men inom samma företag eller koncern. Det gäller för företag som samtidigt är etablerade både inom EES-området och Schweiz och utanför. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Tillståndet kallas för ett ICT-tillstånd och ska även gälla i Sverige när en person fått tillståndet i ett annat EU-land. Personen får då resa in i och arbeta i Sverige i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod på det företag som personen arbetar på i det andra landet.

Lagändringarna börjar gälla den 1 mars 2018.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-01-18
Justering: 2018-02-01
Trycklov: 2018-02-02
Reservationer 2
bet 2017/18:SfU10

Kombinerade uppehålls- och arbetstillstånd för förflyttning av personal införs (SfU10)

Det införs kombinerade uppehålls- och arbetstillstånd för chefer, specialister och praktikanter som förflyttas till ett nytt land men inom samma företag eller koncern. Det gäller för företag som samtidigt är etablerade både inom EES-området och Schweiz och utanför. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Tillståndet kallas för ett ICT-tillstånd och ska även gälla i Sverige när en person fått tillståndet i ett annat EU-land. Personen får då resa in i och arbeta i Sverige i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod på det företag som personen arbetar på i det andra landet.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 mars 2018.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-02-06
Debatt i kammaren: 2018-02-07
4

Beslut

Beslut: 2018-02-07
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 februari 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),
2. lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll,
3. lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395),
4. lag om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:34 punkterna 1-4 och avslår motion

2017/18:3925 av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 67 0 0 16
SD 0 39 0 6
MP 19 0 0 5
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 1 3 0 2
Totalt 244 42 0 63


2. Övrigt om uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3925 av Paula Bieler och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 67 0 0 16
SD 0 39 0 6
MP 19 0 0 5
C 17 0 0 5
V 17 0 0 4
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 1 3 0 2
Totalt 244 42 0 63