Teater, dans och musik i särskild ordning

Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2006

Beslut

Nej till motioner om teater, dans och musik (KrU21)

Riksdagen sade nej till ett antal motionsförslag om teater, dans och musik med hänvisning till att utskottet redan har avvisat liknande förslag tidigare under mandatperioden. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2004 och 2005. Riksdagen kommer att ta upp övriga motionsförslag om teater, dans och musik mer utförligt i betänkande 2005/06:KrU12.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om teater, dans och musik (KrU21)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motionsförslag om teater, dans och musik med hänvisning till att utskottet redan har avvisat liknande förslag tidigare under mandatperioden. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2004 och 2005. Utskottet kommer att ta upp övriga motionsförslag om teater, dans och musik mer utförligt i betänkande 2005/06:KrU12.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.