Svenska Petroleum Exploration AB

Näringsutskottets betänkande 1990/91:NU30

Beslutat: 17 april 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1991-03-12
Justering: 1991-03-19
Betänkande 1990/91:NU30

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1991-04-11
4

Beslut

Beslut: 1991-04-17

Protokoll med beslut