Svenska Petroleum Exploration AB

Näringsutskottets betänkande 1990/91:NU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 april 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.