Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 oktober 2021

Beslut

Skattereduktion för investeringar i inventarier under år 2021 (SkU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny, tillfällig lag om skattereduktion för investeringar i inventarier som görs under år 2021.

Coronapandemin har lett till att investeringstakten hos företagen minskat, enligt regeringen. Denna lag hjälper till att tidigarelägga och öka investeringar i maskiner och andra inventarier och på så sätt bidra till en återhämtning av ekonomin.

Skatteavdraget får göras av fysiska och juridiska personer som redovisar inkomst av näringsverksamhet och som investerar i sin verksamhet genom att köpa inventarier under år 2021. Skattereduktionen blir 3,9 procent av anskaffningsvärdet för inventarierna.

Den nya lagen gäller från den 1 januari 2022 till och med år 2024.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Skattereduktion för investeringar i inventarier under år 2021 (SkU3)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny, tillfällig lag om skattereduktion för investeringar i inventarier som görs under år 2021.

Coronapandemin har lett till att investeringstakten hos företagen minskat, enligt regeringen. Denna lag ska hjälpa till att tidigarelägga och öka investeringar i maskiner och andra inventarier och på så sätt bidra till en återhämtning av ekonomin.

Skatteavdraget ska kunna göras av fysiska och juridiska personer som redovisar inkomst av näringsverksamhet och som investerar i sin verksamhet genom att köpa inventarier under år 2021. Skattereduktionen ska enligt förslaget vara 3,9 procent av anskaffningsvärdet för inventarierna.

Den nya lagen föreslås gälla från den 1 januari 2022 till och med år 2024.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.