Säkerhetsprövning av domare och några andra frågor som rör Domarnämnden

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU12

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 januari 2021

Nästa händelse: Behandling 27 januari 2021

Utskottets förslag

Domarnämnden ska säkerhetspröva chefer för domstolar (JuU12)

Regeringen föreslår lagändringar för säkerhetsprövning av domstolar för att värna domstolarnas och domarnas oberoende ställning. Ändringarna innebär att:

  • Domarnämnden ska ansvara för säkerhetsprövningen av cheferna för de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, Arbetsdomstolen och hyres- och arrendenämnderna i Stockholm, Göteborg och Malmö,
  • det blir tydligare att respektive domstol eller nämnd ansvarar för säkerhetsprövningen av övriga ordinarie domare och hyresråd,
  • Domstolsverket har rätt att yttra sig vid Domarnämndens sammanträden endast om ärendet handlar om utnämning av en chef för en domstol,
  • det blir tydligare att Domarnämnden ska bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete för att främja rekryteringen av ordinarie domare.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-11-26
Justering: 2020-12-10
Trycklov: 2020-12-10
Betänkande 2020/21:JuU12

Domarnämnden ska säkerhetspröva chefer för domstolar (JuU12)

Regeringen föreslår lagändringar för säkerhetsprövning av domstolar för att värna domstolarnas och domarnas oberoende ställning. Ändringarna innebär att:

  • Domarnämnden ska ansvara för säkerhetsprövningen av cheferna för de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, Arbetsdomstolen och hyres- och arrendenämnderna i Stockholm, Göteborg och Malmö,
  • det blir tydligare att respektive domstol eller nämnd ansvarar för säkerhetsprövningen av övriga ordinarie domare och hyresråd,
  • Domstolsverket har rätt att yttra sig vid Domarnämndens sammanträden endast om ärendet handlar om utnämning av en chef för en domstol,
  • det blir tydligare att Domarnämnden ska bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete för att främja rekryteringen av ordinarie domare.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2021.

Förslagspunkter

1. Säkerhetsprövning av domare och några andra frågor som rör Domarnämnden

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare,
2. lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:11 punkterna 1 och 2.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-01-26
Debatt i kammaren: 2021-01-27
4

Beslut

Beslut: 2021-01-27
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Säkerhetsprövning av domare och några andra frågor som rör Domarnämnden

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare,
2. lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:11 punkterna 1 och 2.