Rättelse i lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 september 2021

Beslut

Rättelse i ett tidigare lagstiftningsärende (KU2)

Riksdagen sa ja till konstitutionsutskottets lagförslag om ändring i lagen om ändring i offentlighets- och sekretesslagen. Genom lagändringen åtgärdas en bristfällig utformning av en bestämmelse i ett tidigare lagstiftningsärende.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Rättelse i ett tidigare lagstiftningsärende (KU2)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till utskottets lagförslag om ändring i lagen om ändring i offentlighets- och sekretesslagen. Genom lagändringen åtgärdas en bristfällig utformning av en bestämmelse i ett tidigare lagstiftningsärende.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.