Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning

Utbildningsutskottets bet 2019/20:UbU17

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 16 april 2020

Nästa händelse: Bordläggning 15 april 2020

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-12
Justering: 2020-04-02
Trycklov: 2020-04-02
Reservationer 1
bet 2019/20:UbU17

Alla beredningar i utskottet

2020-03-12, 2020-02-18

Förslagspunkter

1. Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner protokollet om privilegier och immunitet för Europeiska organisationen för kärnforskning, upprättat den 18 mars 2004, med en reservation som innebär att löner och löneförmåner som betalas av organisationen till svenska medborgare och personer bosatta i Sverige ska vara befriade från svensk inkomstbeskattning endast i den utsträckning som medges av svensk skattelagstiftning,
b) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
2. lag om ändring i lagen (2018:1859) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:49 punkterna 1-3 och avslår motion

2019/20:3449 av Patrick Reslow m.fl. (SD).

Reservation 1 (M, SD)

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-15
Debatt i kammaren: 2020-04-16
4

Beslut

Beslut: 2020-04-16
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner protokollet om privilegier och immunitet för Europeiska organisationen för kärnforskning, upprättat den 18 mars 2004, med en reservation som innebär att löner och löneförmåner som betalas av organisationen till svenska medborgare och personer bosatta i Sverige ska vara befriade från svensk inkomstbeskattning endast i den utsträckning som medges av svensk skattelagstiftning,
b) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
2. lag om ändring i lagen (2018:1859) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:49 punkterna 1-3 och avslår motion

2019/20:3449 av Patrick Reslow m.fl. (SD).

Reservation 1 (M, SD)