om kommunal information till skattebetalarna

Skatteutskottets bet 1980/81:SkU33

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut