Naturresursfrågor och vattenrätt

BoUs betänkande 2005/06:BoU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2006

Beslut

Motioner om naturresursfrågor och vattenrätt (BoU11)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att utreda förutsättningarna att ändra regelverket så att regleringsföretagen kan åläggas att anlägga laxtrappor eller andra fiskvandringsvägar i alla reglerade vattendrag. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag. Riksdagen sade nej till andra motioner från allmänna motionstiden 2005 om naturresursfrågor och vattenrätt.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande med anledning av ett motionsförslag om åtgärder till förmån för fiske. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om naturresursfrågor och vattenrätt (BoU11)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att utreda förutsättningarna att ändra regelverket så att regleringsföretagen kan åläggas att anlägga laxtrappor eller andra fiskvandringsvägar i alla reglerade vattendrag. Ställningstagandet gjordes med anledning av motionsförslag. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till andra motioner från allmänna motionstiden 2005 om naturresursfrågor och vattenrätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.