Modernare regler för internationell järnvägstrafik

Civilutskottets betänkande 2014/15:CU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2015

Beslut

Regler för internationell järnvägstrafik ska moderniseras (CU15)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ändra reglerna för den internationella järnvägstrafiken. Ändringarna sker genom att Sverige tillträder det så kallade Vilniusprotokollet till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF). Fördraget reglerar internationella järnvägstransporter av personer och gods mellan de fördragsslutande länderna. Ändringarna innebär att de svenska reglerna anpassas till övriga Europa, särskilt när det gäller godstransporter.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-04-09
Justering: 2015-04-23
Trycklov: 2015-04-28
Betänkande 2014/15:CU15

Regler för internationell järnvägstrafik ska moderniseras (CU15)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att ändra reglerna för den internationella järnvägstrafiken. Ändringarna sker genom att Sverige tillträder det så kallade Vilniusprotokollet till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF). Fördraget reglerar internationella järnvägstransporter av personer och gods mellan de fördragsslutande länderna. Ändringarna innebär att de svenska reglerna anpassas till övriga Europa, särskilt när det gäller godstransporter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-05-05
Debatt i kammaren: 2015-05-06
4

Beslut

Beslut: 2015-05-06
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 6 maj 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Modernare regler för internationell järnvägstrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen

a) godkänner protokollet av den 3 juni 1999 om ändring av fördraget om
internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980
b) antar regeringens förslag till

1. lag om internationell järnvägstrafik,
2. lag om ändring i järnvägslagen (2004:519),

3. lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall,


4. lag om ändring i lagen (1974:610) om inrikes
vägtransport,


5. lag om ändring i järnvägstrafiklagen
(1985:192),


6. lag om ändring i lagen (1992:1672) om
paketresor,

7. lag om ändring i lagen (1970:417) om
marknadsdomstol m.m.Omröstning i sakfrågan

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 95 0 0 18
M 70 0 0 14
SD 42 0 0 7
MP 25 0 0 0
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 303 0 0 46