Lag om svenskt medborgarskap

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2000/01:SfU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 februari 2001

Beslut

Dubbelt medborgarskap (SfU8)

Riksdagen godkände regeringens förslag att det enligt svenska bestämmelser ska bli fullt ut möjligt att ha dubbelt medborgarskap. Vidare ska ett barn med en svensk far alltid få svenskt medborgarskap vid födseln om barnet föds i Sverige. Om barnet föds i utlandet ska det kunna få svenskt medborgarskap genom anmälan. När det gäller barn under tolv år som adopterats av en svensk medborgare ska utländska adoptionsbeslut som gäller i Sverige direkt på grund av lag medföra att barnet automatiskt blir svensk medborgare. Den nya lagen om svenskt medborgarskap träder i kraft den 1 juli 2001. Reglerna om automatisk förlust av svenskt medborgarskap fortsätter dock att gälla till den 1 juli 2002 gentemot vissa europeiska länder. Den som på grund av av principen om att undvika dubbla medborgarskap har blivit av med sitt svenska medborgarskap kan återfå detta genom anmälan före den 1 juli 2003.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med viss redaktionell ändring. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2001-01-16
Justering: 2001-02-06
Trycklov: 2001-02-06
Betänkande 2000/01:SfU8

Dubbelt medborgarskap (SfU8)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att det enligt svenska bestämmelser ska bli fullt ut möjligt att ha dubbelt medborgarskap. Vidare förelås att ett barn med en svensk far alltid ska få svenskt medborgarskap vid födseln om barnet föds i Sverige. Om barnet föds i utlandet ska det kunna få svenskt medborgarskap genom anmälan. När det gäller barn under tolv år som adopterats av en svensk medborgare föreslås att utländska adoptionsbeslut som gäller i Sverige direkt på grund av lag ska medföra att barnet automatiskt blir svensk medborgare. Den nya lagen om svenskt medborgarskap föreslås träda i kraft den 1 juli 2001. Reglerna om automatisk förlust av svenskt medborgarskap ska dock fortsätta att gälla till den 1 juli 2002 gentemot vissa europeiska länder. Den som på grund av av principen om att undvika dubbla medborgarskap har blivit av med sitt svenska medborgarskap ska kunna återfå detta genom anmälan före den 1 juli 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2001-02-21
4

Beslut

Beslut: 2001-02-21

Protokoll med beslut