Kollektivanslutning och organisationsanslutning

Konstitutionsutskottets betänkande 1990/91:KU40

Beslutat: 15 maj 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner
2

Beredning

Justering: 1991-04-19
Betänkande 1990/91:KU40

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1991-05-15
4

Beslut

Beslut: 1991-05-15

Protokoll med beslut