Jämställdhetsfrågor inom utbildningsväsendet

Utbildningsutskottets betänkande 1997/98:UbU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 1998

Beslut

Jämställdhet inom utbildningsväsendet (UbU15)

Riksdagen avslog motioner om jämställdhetsfrågor inom utbildningsväsendet. Motionerna handlar om jämställdhet inom barnomsorg och skola, jämställdhet inom högre utbildning och forskning samt genusforskning, m.m.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1998-03-05
Betänkande 1997/98:UbU15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-03-18
4

Beslut

Beslut: 1998-03-19

Protokoll med beslut