Jämställdhetsfrågor inom utbildningsväsendet

Utbildningsutskottets betänkande 1997/98:UbU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 1998

Beslut

Jämställdhet inom utbildningsväsendet (UbU15)

Riksdagen avslog motioner om jämställdhetsfrågor inom utbildningsväsendet. Motionerna handlar om jämställdhet inom barnomsorg och skola, jämställdhet inom högre utbildning och forskning samt genusforskning, m.m.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.