Hamnskydd

Försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 november 2006

Beslut

Hamnar skyddas av ny lag (FöU2)

En ny lag om hamnskydd börjar gälla den 15 juni 2007. Lagen bygger på ett EU-direktiv om ökat hamnskydd. Direktivet innehåller regler om hur hamnar ska skyddas mot allvarliga brott i form av till exempel terroristattacker. Vissa av bestämmelserna i den nya lagen börjar gälla redan den 1 januari 2007.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2006-10-12, 2006-10-19

Hamnar skyddas av ny lag (FöU2)

En ny lag om hamnskydd föreslås börja gälla den 15 juni 2007. Lagen bygger på ett EU-direktiv om ökat hamnskydd. Direktivet innehåller regler om hur hamnar ska skyddas mot allvarliga brott i form av till exempel terroristattacker. Vissa av bestämmelserna i den nya lagen föreslås börja gälla redan den 1 januari 2007. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.