Frågor om s.k. sms-lån och överskuldsättning

Civilutskottets betänkande 2007/08:CU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2008

Beslut

Nej till motioner om sms-lån och överskuldsättning (CU10)

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om sms-lån och överskuldsättning. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om särskild lagstiftning för sms-lån och olika åtgärder för att förhindra överskuldsättning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2008-01-29, 2008-02-12

Nej till motioner om sms-lån och överskuldsättning (CU10)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om sms-lån och överskuldsättning. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om särskild lagstiftning för sms-lån och olika åtgärder för att förhindra överskuldsättning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.