Fortsatt svenskt deltagande i en internationellsäkerhetsstyrka i Afghanistan

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2002/03:UFÖU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2002

Beslut

Fortsatt svenskt deltagande i säkerhetsstyrka i Afghanistan (UFöU1)

Riksdagen beslutade om fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan (ISAF). Sverige deltar sedan i januari 2002 i den FN-auktoriserade styrkan (se 2001/02:UFöU2 , 2001/02:UföU3 ). FN:s säkerhetsråd har gett styrkan fortsatt mandat till den 19 december 2003. Insatsen utgör en direkt uppföljning av FN:s tidigare beslut. Styrkans uppgift blir även i fortsättningen att bistå den afghanska övergångsregeringen med att upprätthålla säkerheten i Kabul med omgivande områden. Sverige ska fortsätta att bidra med en väpnad styrka om högst 45 personer till den internationella styrkan.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Fortsatt svenskt deltagande i säkerhetsstyrka i Afghanistan (UFöU1)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan (ISAF). Sverige deltar sedan i januari 2002 i den FN-auktoriserade styrkan (se 2001/02:UFöU2, 2001/02:UFöU3). FN:s säkerhetsråd har gett styrkan fortsatt mandat till den 19 december 2003. Insatsen utgör en direkt uppföljning av FN:s tidigare beslut. Styrkans uppgift blir även i fortsättningen att bistå den afghanska övergångsregeringen med att upprätthålla säkerheten i Kabul med omgivande områden. Sverige ska fortsätta att bidra med en väpnad styrka om högst 45 personer till den internationella styrkan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.