Försvarsmaktens högre ledning, m.m.

Försvarsutskottets betänkande 1997/98:FöU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 april 1998

Beslut

Försvarsmaktens högre ledning (FöU6)

Riksdagen beslutade att inrätta två nya centrum i Försvarsmakten: ett marincentrum i Haninge (Berga) och ett flygvapencentrum i Uppsala. Kustflottan och Kustartillericentrum ska samtidigt läggas ned som organisationsenheter och huvuddelen av verksamheten ska inordnas i marincentrumet.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-03-10
Justering: 1998-03-24
Betänkande 1997/98:FöU6

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-04-23
4

Beslut

Beslut: 1998-04-23

Protokoll med beslut