Europarådet

Utrikesutskottets betänkande 2009/10:UU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 2010

Beslut

Europarådets verksamhet 2009 (UU24)

Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling har lämnat en redogörelse till riksdagen. Här sammanfattas församlingens verksamhet under 2009, dess roll i det europeiska samarbetet och den svenska representationen. Här beskrivs bland annat granskningen av medlemsländerna - om de uppfyller sina politiska och ekonomiska åtaganden. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Europarådets verksamhet 2009 (UU24)

Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling har lämnat en redogörelse till riksdagen.

Här sammanfattas församlingens verksamhet under 2009, dess roll i det europeiska samarbetet och den svenska representationen.

Här beskrivs bland annat granskningen av medlemsländerna - om de uppfyller sina politiska och ekonomiska åtaganden.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra några tillägg.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.